Disclaimer

Disclaimer

Vanuit Clear ICT B.V. hebben wij zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Clear ICT B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is Clear ICT B.V. aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan geen recht worden ontleend.