Privacy beleid

Privacy beleid

Clear ICT B.V. (hierna: Clear ICT) biedt IT en cloud diensten aan bedrijven. Daarbij verwerken wij ook persoonsgegevens. We respecteren je privacy en zorgen er dan ook voor dat de informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer wij gegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken, lees je in deze privacyverklaring.

Wanneer verzamelen wij jouw gegeven?

  • Als je contact met ons opneemt via e-mail, telefonisch, het contactformulier op onze website of social media.
  • Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je je inschrijft voor onze IT-tips en truuks push berichten service.
  • Als je informatie bij ons opvraagt, ons een offerte laat maken of wanneer je een overeenkomst met ons afsluit.
  • Als je via deze website producten of diensten koopt.
  • Als je bij ons solliciteert of in dienst treedt.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens bij een gerechtvaardigd belang, een contractuele afspraak of omdat de wet dit ons verplicht. We bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig is of dan de wet vereist.

  • Voorbeeld van een gerechtvaardigd belang: Je hebt bij ons een offerte opgevraagd.
  • Voorbeeld van een contractuele afspraak: Je neemt clouddiensten bij ons af.
  • Voorbeeld van een wettelijke verplichting: De fiscale bewaarplicht verplicht ons bepaalde gegevens 7 jaar lang te bewaren.

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

Delen met derden

Wij delen jouw gegevens enkel met derden als je daar, in het kader van de overeengekomen dienstverlening, toestemming voor hebt gegeven en als dit noodzakelijk is om de dienst uit te kunnen voeren.

Voor de uitvoer van de overeenkomst kan Clear ICT uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Clear ICT doet dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

  • Een voorbeeld: Diverse cloud diensten waarborgen de privacy van persoonsgegevens door het Privacy Shield en het nieuwere EU-VS Data Privacy Framework. Beide beleidskaders omvatten afspraken die gemaakt zijn tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen.

 Jouw privacyrechten

Als gebruiker van onze website en diensten heb je een aantal privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.

Wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op en mail je vraag naar info@clearict.nl.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacyrechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar te maken, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Clear ICT B.V.

Raadhuisstraat 25, 7001EX
Doetinchem, Nederland

E-mail: info@clearict.nl
Telefoonnummer: 0314 2000 20
WhatsApp: 06 46 715 772

KvK-nummer: 84837853
Btw-nummer: NL863402744B01