Optimale WiFi hygiëne uitgerold met Microsoft Intune

door | 10 jan 2024

Hoe staat het met jouw Wifi hygiëne? 

Wanneer was de laatste keer dat je Wifi wachtwoord gewijzigd is? Weet je 100% zeker dat geen van de mobiele telefoons van je medewerkers toegang heeft tot het Wifi productienetwerk waar zich ook de bedrijfsdata in bevindt? Grote kans dat het Wifi wachtwoord al jaren hetzelfde is, dat mobiele telefoons van medewerkers zich in hetzelfde netwerk bevinden als de laptops met klantdata. Nu je er over nadenkt: Het zou best wel eens kunnen dat ergens op een whiteboard het Wifi wachtwoord van het productienetwerk genoteerd staat.

De oplossing

Voor een optimale Wifi hygiëne creëren we 2 netwerken voor je, een veilig netwerk voor de gemanagede laptops en apparaten en een onveilig netwerk voor gasten, mobiele telefoons van medewerkers en andere niet vertrouwde apparaten. Vanuit het onveilige netwerk is alleen het internet te bereiken en nooit andere apparaten. Het veilige netwerk heeft een WiFi naam bestaande uit willekeurige karakters en het netwerk is onzichtbaar. Het onveilige netwerk is wel zichtbaar en heeft als naam bijvoorbeeld de bedrijfsnaam. Het wachtwoord van het onveilige netwerk wordt verspreid onder de medewerkers. De inloggegevens van het veilige netwerk blijven geheim en worden via een Intune policy automatisch uitgerold over de gemanagede apparaten.

Stap 1 is het creeeren van 2 netwerken. Een netwerk voor niet vertrouwde apparaten en een Wifi netwerk voor vertrouwde apparaten. 

Stap 2 is het uitrollen van de inloggegevens van het netwerk voor vertrouwde apparaten via Microsoft Intune.

Rick van den Bovenkamp

Rick van den Bovenkamp

0 reacties

Een reactie versturen